Tell Me We're Ok

Tác giả: Nhạc Ngoại
Tell me what you feel
Don't tell me it's nothing
It's gotta be something
Still want from me
Tell me what you hear
If my words mean nothing
Wish they would say something
Something that would heal
But I out of my mind
And you know it, know it, know it
I show it, show it, show it
And I'm running out of time
I know it, know it, know it
You show it, show it, show it
Just tell me that we're okay
If there's something left to say
Just tell me we're okay
Just tell me that we're okay.

If there's something left to say
Just tell me we're okay
Tell me through your tears
That this don't change nothing
And we still mean something
Cause some things are real
Tell me that you know
That I would be nothing
But we could be something for all our years
But I out of my mind
And you know it, know it, know
I show it, show it, show it
And I'm running out of time
I know it, know it, know it
You show it, show it, show it
Just tell me that we're okay
If there's something left to say
Just tell me we're okay
Just tell me that we're okay
If there's something left to say
Just tell me we're okay
Just tell me that we're okay
If there's something left to say
Just tell me we're okay
Just tell me that we're okay
If there's something left to say
Just tell me we're okay.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 132 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4