That Ole Devil Called Love

Tác giả: Nhạc Ngoại
It's that ole devil called love again
Gets behind me and keeps giving me the shove again
Putting rain in my eyes, tears in my dreams
And rocks in my heart.

It's that sly ole son of a gun again
He keeps telling me, that I'm the lucky one again
But I still have that rain, still have those tears
And those rocks in my heart.

S'pose I didn't stay ran away wouldn't play
The devil what a potion, he would brew.

He'd just follow me around, build me up and tear me down
Till I'll be so bewildered, I won't know what to do
Might as well, give up the fight again
Cause I know darn well, he'll convince me, that he's right again
When he sings that sorry song, I'm just gonna tag along
With that ole devil called love...
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 29 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4