Fine And Mellow

Tác giả: Nhạc Ngoại
My man, he don't love me
Treats me oh so mean
My man, he don't love me
Treats me awful mean
He's the lowest man
That I've ever seen.

He wears high-draped pants
Stripes are really yellow
He wears high-draped pants
Stripes are really yellow
But when he starts in to love me
He's so fine and mellow.

Love will make you drink and gamble
Make you stay out all night
Love will make you drink and gamble
Make you stay out all night
Love will make you do things that you know is wrong.

But if you treat me right baby
I'll stay home every day
But, iIf you treat me right baby
I'll stay home every day
But you're so mean to me, baby
I know you're gonna drive me away.

Love is just like a faucet
It turns off and on
Love is just like a faucet
It turns off and on.

Some times when you think it's on, baby
It has turned off and gone.

That boys gonna drive me away
That boys gonna drive me away
That boys gonna drive me away.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 25 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4