I Hope

I used to hate you so easily
Look into your eyes so eagerly
And where there was cold
I wouldn't walk away
'Cause when there's money love is blind
He's so blind.

But after a time
I realized that for me to grow
I've got to let go.

I hope life treats you good
I hope life treats you good
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope
I hope life treats you well
I hope she treats you well
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope
I hope that she is kind
I hope that she is kind
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope.

'Cause after a time you realize that it ain't easy
'Cause after a time you realize that you should've believed me.

I hope life treats you good
I hope life treats you good
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope.

Loving ourselves comes so easily
Forgiveness was like the biggest sin to me
And where there was war
I wouldn't walk away.

But after a time
I realized that for me to grow
I've got to let go.

I hope life treats you good
I hope life treats you good
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope
I hope life treats you well
I hope she treats you well
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope
I hope that she is kind
I hope that she is kind
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope.

Hope life treats you good
I hope life treats you good
I hope, I hope, I hope, I hope, I hope, I hope.

Used to hate you so easily
Look into those eyes so eagerly
And where there was cold
I wouldn't walk away.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 43 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4