Dancing's Not A Crime

Tác giả: Brendon Urie
[Verse 1:]
I'm a moon-walker, I'm like MJ up in the clouds
I know it sounds awkward, I'm filthy as charged
You're a sweet talker, but darlin' whatcha gonna say now?
The midnight marauders, the higher never come down
You can't take me anywhere, anywhere
I'm still uninvited, I'm still gonna light it, I'm going insane
And I don't care, whatever they tell you...

[Chorus:]
Dancin' ooo, dancin' ooo
Dancin's not a crime, 'less you do it without me
Dancin' ooo, danicin' ooo
Unless you do it, do it, do it do it do it without me.

[Verse 2:]
And if you're night crawlin' (with him), I won't take it lying down. I've got a few lawyers and you're guilty as charged, guilty as charged
We could be waltzin' but darlin' don't be throwing shade now. Don't call me Saint California if you're at another altar, just gimme your vows, gimme your vows yeah.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 26 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4