But It's Better If You Do

Tác giả: Ryan Ross
Now I'm of consenting age to be forgetting you in a cabaret.
Somewhere downtown where a burlesque queen may even ask my name
As she sheds her skin on stage
I'm seated and sweating to a dance song on the club's P.A.
The strip joint veteran sits two away
Smirking between dignified sips of his dignified peach and lime daiquiri.

And isn't this exactly where you'd like me
I'm exactly where you'd like me, you know
Praying for love in a lap dance and paying in naivety
Oh, isn't this exactly where you'd like me
I'm exactly where you'd like me, you know
Praying for love in a lap dance and paying in naivety.

But, but I'm afraid that I
Well, I may have faked it
And I wouldn't be caught dead in this place.

Well, I'm afraid that I
Well, that's right, well I may have faked it
And I wouldn't be caught dead in this place.

And isn't this exactly where you'd like me
I'm exactly where you'd like me, you know
Praying for love in a lap dance and paying in naivety
Oh, isn't this exactly where you'd like me
I'm exactly where you'd like me, you know
Praying for love in a lap dance and paying in naivety.

Well, I'm afraid that I
Well, I may have faked it
And I wouldn't be caught dead in this place.

Well, I'm afraid that I
Well, that's right, well I may have faked it
And I wouldn't be caught dead in this place.

And isn't this exactly where you'd like me
I'm exactly where you'd like me, you know
Praying for love in a lap dance and paying in naivety
Oh, isn't this exactly where you'd like me
I'm exactly where you'd like me, you know
Praying for love in a lap dance and paying in naivety.

Praying for love and paying in naivety
Praying for love and paying in naivety, oh.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 109 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4