Get Me Bodied

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Intro: Beyoncé]
Everybody say, "Hey, Ms. Carter"
(Hey, Ms. Carter)
I'm just checkin’ to make sure y'all still out there
All the way in the back say, "Hey, Ms. Carter"
(Hey, Ms. Carter)
To my right say, "Hey, Ms. Carter"
(Hey, Ms. Carter)
To my left say, "Hey, Ms. Carter"
(Hey, Ms. Carter)
Everybody put your hands together like this
Everybody put your hands together, yeah
Now everybody say, "Hey, hey, hey, hey"
(Hey, hey, hey, hey)
Even louder, "Hey, hey, hey, hey"
(Hey, hey, hey, hey)

[Chorus: Beyoncé]
Say, "I ain't worried, doin’ me tonight," sing
(I ain't worried, doin' me tonight)
Louder, "A little sweat ain't never hurt nobody," sing
(A little sweat ain't never hurt nobody)
"While y'all standin' on the wall," sing
(While y'all standin’ on the wall)
"I’m the one tonight gettin' bodied"
(I’m the one tonight gettin' bodied)
Say, get me bodied, sing (Get me bodied)
Get me bodied (Get me bodied)
You want my body, sing (You want my body)
Get me bodied.

[Verse: Beyoncé]
Baby, all I want is to let it go
Ain't no worries, no
We can dance all night
Get me bodied
That means come closer to me
While we grind to the beat
And your body...
Baby, all I need is to let it be
Ain't no worry, no
Boy, dance with me
Feel my body
That means come closer to me
While we grind to the beat
And your body.

[Chorus: Beyoncé]
I ain’t worried, doin' me tonight
Ain't no shame, 'cause I gotta get mine
Swing my hair and kick off my shoes
Call me, boy, and let me work on you
I ain't worried, doin' me tonight
A little sweat ain't never hurt nobody
While y'all standin' on the wall
I'm the one tonight gettin' bodied
Gettin' bodied, gettin' bodied
Gettin' bodied, gettin' bodied
You want my body, won't you get my body?
You want my body, won't you get my body?
Yeah.

[Interlude: Beyoncé]
Ladies and gentlemen, please give it up for Solange! Hey.

[Dance Break: Beyoncé & Solange]
Drop down low and sweep the floor with it
Drop-drop down low and sweep the floor with it
Drop down low and sweep the floor with it
Drop-drop down low and sweep the floor with it
Oh no-no
Pat your weave, ladies
Pat-pat-pat your weave, ladies (Watch it while he check up on it)
Pat your weave, ladies
Pat-pat-pat your weave, ladies (Watch it while he check up on it)
Tick-tick-tick-tick, fight
Now tick-tick-tick-tick-tick-tick, fight
Now tick-tick-tick-tick, fight
Now tick-tick-tick-tick-tick-tick, fight
Now pose for the camera, now flick-flick
Pose for the camera, now flick-flick
Pose for the camera, now flick-flick
Pose for the camera, now flick-flick
Do an old school dance, an old school dance
An old school dance, do an old school...
Do an old school dance, an old school dance
An old school dance, do an old school...
Stop, now cool off, cool off
Cool off, cool off
Drop, and cool off, cool off
Cool off, cool off (Oh)
Wind it back, girl
Wind it back, girl
Make your hair touch the floor, wind it back
Wind it back, girl
Wind it back, girl
Make your hair touch the floor, wind it back
Do the scissor leg, touch your heels, touch your toes
Do the scissor leg, touch your heels, touch your toes
Do the scissor leg, touch your heels, touch your toes
Do the scissor leg, touch your heels, touch your toes
Do the Naomi Campbell walk, Naomi Campbell walk
Walk across the room like Naomi Campbell
Do the Naomi Campbell walk, Naomi Campbell walk
Walk across the room like Naomi Campbell
Snap for the kids, snap for the kids
Snap in a circle three times
Snap for the kids, snap for the kids
Snap in a circle three times
I touch your body while you touch my body
We touchin' bodies tonight, we gettin' bodied
I touch your body while you touch my body
We touchin' bodies tonight, we gettin' bodied.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 24 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4