Bikes

Tác giả: Nhạc Ngoại
I fall asleep
In front of the TV
So I forget
What i'm thinking
And oh don't you wanna know
Is it any easier
Oh don't you wanna know
Is it fun to close your eyes.

We're going round and round and up and and down
Turning something inside out
We're driving from the backseat
Holding on too tightly
Were going round and round and up and and down
Turning something inside out
Were driving from the backseat
Holding on too tightly.

The colours they merge the scream and shout
I watch my mind
Try and work things out
I think it's clear
But three days later its wrong
And oh don't you wanna know
Is it any easier
Oh don't you wanna know
Is it fun to close your eyes.

We're going round and round and up and and down
Turning something inside out
We're driving from the backseat
Holding on too tightly
We're going round and round and up and and down
Turning something inside out
We're driving from the backseat
Holding on too tightly.

The colours they merge they scream and shout
Listen up, listen hear everybody scream out loud
Listen up, listen hear everybody scream out loud
Listen up, listen hear everybody scream out loud
Listen up, listen hear everybody scream out.

We're going round and round and up and down
Turning something inside out
Round and round and up and down
Turning something inside out
Round and round and up and down
Turning something inside out
Round and round and up and down
Turning something inside out
We're driving from the backseat
Holding on too tightly.

Were going round and round and up and down
Turning something inside out
We're driving from the backseat
Holding on too tightly
We're driving from the backseat
Holding on too tightly.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 75 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4