Hoài Niệm Dấu Yêu

Tác giả: Nhạc Ngọc Loan, thơ Nguyễn Thị Thanh Cảnh

Cây lim trường cũ có vàng hơn xưa. Ta không về nữa hoài niệm nhạt phai. Ngày xưa hai đứa đi về chung đôi. Bây giờ mỗi đứa đi về mỗi nơi. Thuở ấy yêu nhau tình xanh như cỏ. Bây giờ lạc nhau tình bay theo gió. Tìm về kỷ niệm.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Cảnh (Thơ)