Calm Down

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1:]
When are we ever going to calm down
Know I should do, but I love the sound
All I really wanna do is dance
My lover, keeps asking when I'm gonna leave here get home
Now I'm far too caught up in the zone
All I really wanna do is dance.

[Pre-Chorus:]
There's this thing that I feel called joy when I free myself
Why would I want to toy with my soul, my wealth
Leave me alone now boy, by now can't you tell
All I really wanna do is (yeah)

[Chorus:]
Get down down, down down, down down, down down
Down down, down down, down down, down down
Down down, down down, down down, down down
Down down, down down, down down, down down.

[Verse 2:]
When are we ever going to calm down
Know I should do, but I love the sound
Higher than a bird of prey, I fly
See my lover's gon' be mad with me in the morning
See the day already dawning
Watch the colour's seep into the sky (sky)

[Pre-Chorus:]
There's this thing that I feel called joy when I free myself
Why would I want to toy with my soul, my wealth
Leave me alone now boy, by now can't you tell
All I really wanna do is (yeah)

[Chorus:]
Get down down, down down, down down, down down
Down down, down down, down down, down down
Down down, down down, down down, down down
Down down, down down, down down, down down.

[Bridge:]
It's too late, it's taken all control now
(Taken all control of me)
It's too late, it's burrowed in my soul now
(Deep down, deep down)
Fills this space, without it I'm so hollow
(I'm so empty)
It's too late for thinking 'bout tomorrow
Ooh ooh ooh ooh.

[Outro:]
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)
So keep calm (down down, down down, down down, down down)

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 425 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4