Thụy Lâm Quê Hương Tôi

Tác giả: Nguyễn Thế Nghi

Bài hát: Thụy Lâm quê hương tôi. Sáng tác: Nguyễn Thế Nghị. Hờ hơ hớ hơ hờ hờ, hờ hơ hớ hơ hờ hơ. Hờ hơ hớ hờ hơ hớ, hờ hơ hớ hớ hơ hờ hơ. Con người Thụy Lâm mãi xứng danh con rồng cháu tiên. Cho dù ở đâu hay đi đâu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thế Nghi