Mùa Xuân Đi Qua

Tác giả: Tôn Nữ Thuận An

Ca sỹ thể hiện: Băng Châu; Hoàng Oanh

Chợt nhìn xuân sang nghe mình lớn rồi. Tuổi thơ ơi thức dậy vui tròn cuộc chơi. Ngoài hiên pháo rền hy vọng. Anh mình chắc lập nhiều công. Sẽ quên trời giá lạnh vào đông. Chợt nhìn xuân sang môi đang ngây hồng. Tình yêu.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Tôn Nữ Thuận An