Since I Lost My Baby

Tác giả: Nhạc Ngoại
The sun is shining, there's plenty of light (oh yeah)
A new day is dawning, sunny and bright (oh yeah)
But after I've been crying all night
The sun is cold, and the new day seems old
Since I lost my baby. (Since I lost my baby)
Oh, since I lost my baby (Oh, since I lost my baby)

The birds are singing and the children are playing
There's plenty of work and the bosses are paying
Not a sad word should a young heart be saying
But fun is a bore and with money I'm poor.

Since I lost my baby (Since I lost my baby)
Oh, since I lost my baby (Oh, since I lost my baby)
Next time I'll be kinder (Next time I'll be kinder)
Won't you please help me find her (Won't you please help me find her)
Someone just remind her (Someone just remind her)
Of this love she left behind her (Of this love she left behind her)
Till I find her I'll be trying ta (Till I find her I'll be trying ta)
Everyday I'm more inclined ta
Find her
Inclined ta
Find her
Inclined ta find my baby
Been looking everywhere (ba--by)
Baby, I really, really care!

Oh, determination is fading fast (oh yeah)
Inspiration is a thing of the past (oh yeah)
Can't see how my hope's gonna last
Good things are bad and what's happy is sad.

Since I lost my baby (Since I lost my baby)
Oh, since I lost my baby (Oh, since I lost my baby)
I feel so bad (since I lost my baby)
I feel so sad (since I lost my baby)
Everything is wrong
This heart is hard to carry on (since I lost my baby)
I'm lost as can be (since I lost my baby)
What's gonna happen to me?
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 146 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4