Dang Dang

Tác giả: Nhạc Ngoại
Whatever gets you off on life
Will never get you off on life no judgement wrong or right
Well yeah, you made a believer out of me
Come on and lay your hands on me
Come on and lay your hands on me
Praise the lord, [?]
You made a believer out of me.

Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang.

It ain't the morning and the early of the night
Ring a ting ting a ling you shake shook me all right
Flicker flicker slickers quicker
Sweat and starry eyed
But i was [?]

Whatever gets you off on life
Will never get you off on life no judgement wrong or right
Well yeah, you made a believer out of me
Come on and lay your hands on me
Come on and lay your hands on me
[?]
You made a believer out of me.

Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang.

There's a difference between judgment and suicide
If that's the way to go we run away and die
[?]
I'm flying high with [?]

Whatever gets you off on life
Whatever gets you off on life
Will never get you off on life no judgement wrong or right
Well yeah, you made a believer out of me.

Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang Dang sure like to bang a lot
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
Well yeah, you made a believer out of me
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
Well yeah, you made a believer out of me
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
Well yeah, you made a believer out of me
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
Dang dang sure like to bang bang
You made a believer out of me
You made a believer out of me.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 134 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4