Nothin' 'bout Love Makes Sense

Tác giả: Nhạc Ngoại
Like a cloud full of rain shouldn't hang in the sky
Ice shouldn't burn or a bumblebee fly
If you feel so happy, then why do you cry?
Oh, nothin' 'bout love makes sense.

Like an ocean liner shouldn't float on the sea
A pearl in an oyster or a circus of fleas
Someone so perfect can't be fallin' for me
Oh, nothin' 'bout love makes sense.

Nothin' 'bout love is less than confusing, you can win when you're losing
Stand when you're fallin', I can't figure it out
Nothin' 'bout love can make an equation, nothin' short of amazin'
Wish I could explain it, but I don't know how.

The way that we dance, the reason we dream
That big Italian tower, well, how does it lean
Somethin' so strong shouldn't make me this weak
Oh, nothin' 'bout love makes sense.

Nothin' 'bout love is less than confusing, you can win when you're losing
Stand when you're fallin', I can't figure it out
Nothin' 'bout love can make an equation, nothin' short of amazin'
Wish I could explain it, but I don't know how.

Like the lights of Las Vegas glowin' out of the sand
A jumbo shrimp or a baby grand
How you touched my heart while you're holdin' my hand
Oh, nothin' 'bout love makes sense.

Oh, nothin' 'bout love makes sense
Oh, nothin' 'bout love makes sense
Ooh, no no no, oh, it don't make sense.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 125 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4