She's Thunderstorms

Tác giả: Alex Turner
She's thunderstorms
Lying on her front
Up against the wall
She's thunderstorms.

I've been feeling foolish
You should try it
She came and substituted
The peace and quiet for
Acrobatic blood flow
Concertina cheating heart beat
Rapid fire.

She's thunderstorms
Lying on her front
Up against the wall
She's thunderstorms.

Here is your host
Sounds as if she's pretty close
When the heat starts growing horns
She's thunderstorms.

She's been loop the looping
Around my mind
Her motorcycle boots give me
This kind of acrobatic blood
Concertina cheating heart beat
Rapid fire.

She's thunderstorms
Lying on her front
Up against the wall
She's thunderstorms
In an unusual place
When you're feeling far away
She does what the night does to the day.

She's thunderstorms
Lying on her front
Up against the wall
She's thunderstorms
Thunderstorms
Thunderstorms.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 45 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4