Lost

Tác giả: Nhạc Ngoại
Sleepless nights, tangled in misery
Can't believe the damage I've done
Endless fight and I am the enemy
Save me from what I've become.

I've awaken but I don't how I'm alive
I deserve to be buried underneath dark skies
Am I dreaming from my grave
Or have I fallen so far away
But today I found myself lost for the last time
Lost for the last time.

So long, goodbye, yesterday's just a memory
Something I could never change
Watch it all slip away and the stain still remains
But sometimes we need to feel the pain.

I've awaken but I don't how I'm alive
I deserve to be buried underneath dark skies
Am I dreaming from my grave
Or have I fallen so far away
But today I found myself lost for the last time
Lost for the last time.

I've awaken but I don't how I'm alive.

I've awaken but I don't how I'm alive
I deserve to be buried underneath dark skies
Am I dreaming from my grave
Or have I fallen so far away
But today I found myself
Today I found myself lost for the last time.

Lost for the last time
Lost for the last time.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 12 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4