Nasty

Come on, I just do it, uh
I do it, uh
I do 'til you're good and tired.

I was sitting all alone yeah
A lot on my mind
I felt a tap on my shoulder
And I rolled my eyes
I wasn't in the mood for another man telling me lies
But how can a girl say "No" when you flash that sexy smile?
And you say.

Wanna see you get nasty
Wanna see you shake it down babe.

Hey, hey
N-A-S-T-Y, you're nasty
But baby I don't mind
I love the way you're talking nasty
You know you're just my type (boy you're just so nasty)
N-A-S-T-Y, you're nasty
But baby I don't mind
I love the way you're talking nasty
You know you're just my type.

In the middle of the floor yeah
I just don't care
Take my body so low now
The crowd stops and stares
Let 'em say what they want but I'm feelin' it and it's for you baby
Tell me how can a girl say "No" when you're calling out to me?
And you say.

Wanna see you get nasty
Wanna see you shake it down babe.

Hey, hey
N-A-S-T-Y, you're nasty
But baby I don't mind
I love the way you're talking nasty
You know you're just my type (boy you're just so nasty)
N-A-S-T-Y, you're nasty
But baby I don't mind
I love the way you're talking nasty
You know you're just my type.

What's your fantasy? (ooh nasty nasty)
Tell them all to me (ooh nasty nasty)
Don't you be afraid (ooh nasty nasty)
Share your nasty secret baby yeah.

Wanna see you get nasty
Wanna see you shake it down babe.

Hey, hey
N-A-S-T-Y, you're nasty.
(Boy you're just so nasty)

N-A-S-T-Y, you're nasty
But baby I don't mind
I love the way you're talking nasty
You know you're just my type (boy you're just so nasty)
N-A-S-T-Y, you're nasty
But baby I don't mind
I love the way you're talking nasty
Boy you're just so.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 34 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4