Champion

I'll fight for love
I'll prove to you
I got the moves
Like no one else.

Boy, she's a fool
She's telling lies
And talking jive
She can go to hell
Come on ring that bell.

If she's Apollo Creed
I'll be Rocky Balboa
When I'm down on my knees
That's when, baby, I'll show you
I'll fight for your heart
I'll be your champion, champion.

You're the prize
You sting me
Though you're floating like a butterfly
But I feel alive.

You know why
I love you even more
Than any other guy
For you I'd die.

If she's Apollo Creed
I'll be Rocky Balboa
When I'm down on my knees
That's when, baby, I'll show you
I'll fight for your heart
I'll be your champion.

I'm gonna rumble in the jungle
Be as sweet as vanilla
Prove my love to you
In a twelve round thriller
I'll fight for your heart
I'll be your champion, champion.

I'm gonna use my lips
Use my hips
Wrap you round my fingertips
Just to prove I love you, baby, yeah.

I'll be your champion
Woo
I'll fight for your heart
I'll be your champion
Yeah, yeah, yeah.

I'm gonna rumble in the jungle
Be as sweet as vanilla
Prove my love to you
In a twelve round thriller
I'll fight for your heart
I'll be your champion
I'll fight for your heart
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 44 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4