American Royalty

Tác giả: Nhạc Ngoại
She's got her name on the A-list everywhere
Nobody knows where she came from
No one cares.

Cause she's a Poptart
Slash movie star
Get the picture?
HEY HEY HEY
Look out U.S.A.

She's got vanity in her veins
Blue blood don't mean a thing
She waves a backstage pass
Where nothing's for free
She's American, American, royalty.

She's spending millions on her trust-fund to be seen
She's on the cover of her favourite magazine.

Bubblegum type
Slash socialite
Could it be accident
Next thing
She'll be president.

She's got vanity in her veins
Blue blood don't mean a thing
She waves a backstage pass
Where nothing's for free
She's American, American, royalty.

Here's the end of story but the madness don't stop
Records sales have fallen and TV shows flop
People dry your eyes, she don't need your sympathy
She's American.

HEY HEY
HEY HEY
HEY HEY

She's got vanity in her veins
Blue blood don't mean a thing
She waves a backstage pass
Where nothing's for free
She's American royalty.

She's got vanity in her veins
Blue blood don't mean a thing
She waves a backstage pass
Where nothing's for free
She's American, American, royalty.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 41 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4