Headlight Disco

Tác giả: Ben Romans & Ethan Mentzer
I've been knocking so
Come to your front door
Well, your TV's on so i
Know your home for sure.

I got a new set of wheels
We can go for a ride
Why you waiting the
Night has just begun.

I'm gonna make you come to a
Oh oh oh oh
To a headlight disco.

Oh oh oh oh
To a headlight disco.

(headlight disco)
(keep your eyes on the road)
(headlight disco)

I'm full throttle,
my tank's filled to the top
(to, to the top)
Red and blue in view
I ain't gonna stop.
(ain't gonna stop)

Give me the green light
Don't worry, baby
I've got control
(control, yeah)
Don't be shy, girl
The night is oh-so young.

I'm gonna make you come to a
Oh oh oh oh
To a headlight disco.
(headlight disco)

Oh oh oh oh
To a headlight disco.
(headlight disco)

The radios
Are all in tune
A thousand cars
A disco ball when
The headlight moves
Were gonna dance
'til we see the sun.

Baby, I made you come to a.

Oh oh oh oh
To a headlight disco.
(headlight disco)

Oh oh oh oh
To a headlight disco.
(headlight disco)

Oh oh oh oh
To a headlight disco.
(headlight disco)

Oh oh oh oh
To a headlight disco.
(headlight disco)

(headlight disco)
(keep your eyes on the road)
(headlight disco)

(headlight disco)
(keep your eyes on the road)
(headlight disco)

(headlight disco)

(headlight disco)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 36 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4