Burnin Love

Tác giả: Nhạc Ngoại
I found no peace
In the lies that I've told
I'm only hurt by the blows that get withheld
The sharper I get cut
The harder I get held
More that I believe
That you will come to me.

Without you I've been burnin' love
Whao-ao
You're the one that I've been calling for
Whao-ao
Without you I've been burnin' love
Whao-ao
You're the one that I've been calling for.

I found no peace
In the lies that I've told,
I'm only hurt by the blows that get withheld
The sharper I get cut
The harder I get held
More that I believe
That you will come to me.

Without you I've been burnin' love
Whao-ao
You're the one that I've been calling for
Whao-ao
Without you I've been burnin' love
Whao-ao
You're the one that I've been calling for.

'Out you I've been burnin' love
Whao-ao
You're the one that I've been calling for.

Without you I've been burnin' love
Whao-ao
You're the one that I've been calling for
Whao-ao
Without you I've been burnin' love
Whao-ao
You're the one that I've been calling for.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 32 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4