River, Run Me Dry

Tác giả: Nhạc Ngoại
A thousand faces on a grey
Grey day
A million houses under dull
Dark sky.

So much noise and so little time
Oh
River
Run me dry.

A natural world with these strange men's votes
Go back home and lock your door.

So much noise and so little time
Oh
River
Run me dry

River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Those big palm trees on an ocean breeze
Pico butter and deep blue seas.

A thousand miles of clear blue sky
Taking time to let it pass me by.

An empty space to my open door
A turning fan on a wooden floor.

Drift away in the sweet sunshine
Welcome to this world of mine.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.

Oh
River
Run me dry.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 54 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4