Lost

Tác giả: Nhạc Ngoại
However long I'm under makes no difference
However long I'm down there'll be air for me
All I've had that's lost, that's gone it falls away
And I'll come up in my time, there'll be no fear for me
I walk down this easy path where shadows fall behind
And rest beneath the trees and wait for me.

Lost's where I belong, lost's where I've gone
Lost is my new home, lost's where I belong.

Usually darkness gets to me, this place is mine
No idea what led me to more peace than home
Dressed in blue she takes me through, no doubt for me
To follow right behind the sun is blind and I can't see.

Lost's where I belong, lost's where I've gone
Lost is my new home, lost's where I belong
Lost's where I belong, lost where I've gone
Lost is my new home, lost's where I belong.

I can walk, with no end, nothing hurts, nothing's pain
Nothing's missed, no one's gone, moved away, nothing's wrong.

Lost where I belong, lost where I've gone
Lost is where I belong.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 36 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4