Rock Wit U

Tác giả: Nhạc Ngoại
There's no escape on the spell you have placed
Leaving my heart and my mind
Foolish am I if I was to try
To ever leave you behind.

I wanna rock wit you, come give me all your love
No matter what we do, I wanna rock wit you
Wit you and wit only you, I wanna rock wit you
I wanna rock wit you, rock wit you, baby.

I'll stay and walk this life wit you
No matter what we may go through
Dead broke, no job, no house, no ride
I'm goin' stay right by your side.

I wanna rock wit you, come give me all your love
No matter what we do, I wanna rock wit you
Wit you and only you, wit you and only you
I wanna rock wit you, rock wit you, baby baby.

Don't question where you're headed to, my love
Don't be afraid, just believe in love.

I wanna rock wit you
No matter what we do
Wit you and only you
I wanna rock wit you.

I wanna rock wit you
No matter what we do
Wit you and only you
I wanna rock wit you.

I wanna rock wit you
No matter what we do
Wit you and only you
I wanna rock wit you.

Do your thing, do your thing
Do your thing, do your thing
Do your thing, do your thing.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 31 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4