Listen To Your Heart

Tác giả: Nhạc Ngoại
He says, have no fear
Open up, let me in
He says, take a chance
Here's your song, time to dance.

What you gonna do when it calls for you, oh

Listen to your heart, oh
You gotta listen to your heart
Listen to your heart, oh
Why don't you listen to your heart.

He says, here's your sky
Don't look down, we can fly
You say, you're a little bit scared
Just hold on, we're almost there.

What you gonna do when it calls for you, oh

Listen to your heart, oh
You gotta listen to your heart
Listen to your heart, oh
Why don't you listen to your heart.

You never know until you try
Why so scared when hearts don't lie
Turn off the world and close your eyes
Lose yourself.

And listen to your heart, oh
Why don't you listen to your heart
Listen to your heart, oh
Why don't you listen to your heart, hey.

You know what to do when it calls for you, oh

You gotta listen baby
Gotta listen baby
Gotta listen baby
Gotta listen baby
Gotta listen to it
Ah, can't you hear it
Gotta listen baby, hmmn.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 204 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4