Shake Your Groove Thing

1. Let's show the world we can dance (dance)
Bad enough to strut our stuff
The music gives us a chance (chance)
We do more out on the floor.

Groovin' loose or heart to heart
We put in motion every single part
Funky sounds wall to wall
We're bumpin' bodies
Havin' us a ball, y'all.

[Chorus:]
Shake your groove thing, shake your groove thing yeah yeah
Show 'em how you do it now
Shake your groove thing, shake your groove thing yeah yeah
Show 'em how you do it now.

Do it now, shake it down
Shake your body all around
Do it now, upside down
Come on y'all, let's show them how.

2. We got the rhythm tonight (night)
All the rest know, we're the best
So, shadows flashing in the light (yeah)
Twistin', turnin', we keep burnin'.

Shake it high, shake it low
We take our bodies, where they wanna go
Feel that beat, never stop
Oh, hold me tight, spin me like a top.

[Bridge:]
There's nothing more (nothing more)
That I'd like to do (like to do)
Than take the floor (take the floor)
And dance with you
Keep dancin', let's keep dancin'.

Let's keep dancin'
Shake your groove thing
Alvin, Simon, Theodore
Shake your groove thing
Shake your groove thing
Shake it now.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 119 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4