Hammer To Fall

Tác giả: Nhạc Ngoại
Can you feel the thunder
Slowly closing in
Waiting like a serpent in disguise
It's gonna pull you under
A force you cannot win
Time to meet your maker eye to eye
Faster than bullet there is nowhere left to hide
We will walk through the shadows into the storm
While we wait for the hammer to fall
We will burn through the rain as we're standing tall
While we wait for the hammer to fall.

Slipping into madness
Final curtain call
Can't you see the writings on the wall?
Total pandemonium
Spreading the disease
Bringing down the world unto it's knees.
Faster than a bullet there is nowhere left to hide
We will walk through the shadows into the storm
While we wait for the hammer to fall
We will burn through the rain as we're standing tall
While we wait for the hammer to fall
(Woah)
We will walk through the shadows into the storm
While we wait for the hammer to fall
We will burn through the rain as we're standing tall
While we wait for the hammer to fall
We will walk through the shadows into the storm
While we wait for the hammer to fall
We will burn through the rain as we're standing tall
While we wait for the hammer to fall
(Hammer to fall)
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 118 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4