Kiss Me Babe, It's Christmas Time

Tác giả: Owl City
Well it's Christmas time, and i'm warm inside, despite the bitter cold
Cause you're here with me, and I guarantee, my heart is yours to hold
So we smile below, this mistletoe, as if we need a hint
And the falling snow, well I bet it knows, how love can pull you in

Oh oh oh (da da da da da)
Little lights flash in your eyes (da da da da da)
Glowing by the fireside (da da da da da)
Leaving presents on the floor (da da da da da)
Cause you're the one i'm waiting for

Oh let me lead the way this holiday!

Let's fly around the world tonight (oh oh yeah)
Kiss me babe it's christmas time!
I love the way you hold me tight (oh oh yeah)
Kiss me babe it's christmas time! (da da da da da)
Little lights flash in your eyes (da da da da da)
Kiss me babe it's christmas time! (da da da da da)
Can't fight the way I feel inside (da da da da da)
Kiss me babe it's christmas time!

Oh let me lead the way this holiday!

Well it's Christmas time, and i'm warm inside, despite the bitter cold
And it's crystal clear, that this Christmas cheer, is healthy for the soul. (oh oh oh)

(da da da da da)
Little lights flash in your eyes (da da da da da)
Glowing by the fireside (da da da da da)
Leaving presents on the floor (da da da da da)
Cause you're the one i'm waiting for

Oh let me lead the way this holiday!
This holiday!

Let's fly around the world tonight (oh oh)
Kiss me babe it's christmas time!
I love the way you hold me tight (oh oh yeah)
Kiss me babe it's christmas time! (da da da da da)
Little lights flash in your eyes (da da da da da)
Kiss me babe it's christmas time! (da da da da da)
Can't fight the way I feel inside (da da da da da)
Kiss me babe it's christmas time!

Oh let me lead the way this holiday!
This holiday!

Let's fly around the world tonight (oh oh yeah)
Kiss me babe it's christmas time!
I love the way you hold me tight (oh oh yeah)
Kiss me babe it's christmas time!
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 108 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4