Armour

Tác giả: Nhạc Ngoại
I'm that girl
I'm that girl who's like I got it together
I'm that girl
I'm that girl who vibe whatever the weather.

Pretty world, high life, nothing is better
But if you know me, you know it ain't not what this is
I fall down, I fall apart
I act out to hide the scars
Bad girl I play the part
But that's not who I wanna be
You see.

Under this ARMOUR I'm self just the rain
Under this ARMOUR I deal with the pain
And I know, and I know, and I know
I put this poker face
But under this ARMOUR is where my heart breaks
My heart breaks, oho.

I'm that girl
I'm that girl who loves with no hesitation
I'm that girl
I'm that girl who brings the fire I'm blazing
Pretty world, high life, you look amazing
But if you know me, you know it ain't not what this is
I fall down, I fall apart
I act out to hide the scars
Bad girl I play the part
But that's not who I wanna be
You see.

Under this ARMOUR I'm self just the rain
Under this ARMOUR I deal with the pain
And I know, and I know, and I know
I put this poker face
But under this ARMOUR is where my heart breaks
My heart breaks, oho
ARMOUR, in my ARMOUR hide the drama
Wear that ARMOUR, with my ARMOR
In my ARMOUR hide the drama
Wear that ARMOUR, ARMOUR.

Under this ARMOUR I'm self just the rain
Under this ARMOUR I deal with the pain
And I know, and I know, and I know
I put this poker face
But under this ARMOUR is where my heart breaks
My heart breaks, oho
Under this ARMOUR is where my heart breaks.
  • Nghe nhạc
Xem Video
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 267 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4