Clap Your Hands

Tác giả: Nhạc Ngoại
If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you feel it and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you feel it and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you feel it and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands, hands, hands, hands
If you're a party and you know it, clap your hands, hands, hands

If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you feel it and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you feel it and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you feel it and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands
If you're a party and you know it, clap your hands
If you're happy and you know it, clap your hands, hands, hands, hands
If you're a party and you know it, clap your hands, hands, hands
If you're a party and you know it, clap your hands, hands, hands.

Bài hát tương tự

  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 110 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4