Rồi Cũng Thế Thôi Một Cuộc Đời

Tác giả: TÂM ĐỨC

Ca sỹ thể hiện: Hương Lan; Thùy Dương; Bảo Yến; Tố Uyên; Minh Hải

Rồi cũng thế thôi một cuộc đời. Hơn thua danh lợi áng mây trôi. Hoa tàn trăng khuyết sông bồi lở. Bừng nở hoa tâm ánh rạng ngời. Chào đón Chư Tôn mỗi hạ về. Như lên bờ giác vượt sông mê. Tăng thêm giới tuệ thêm tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ TÂM ĐỨC