An Nhẫn Các Chướng Duyên

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Lan Phương

Cửa rồng tăm cá vượt. Đỉnh nhạn bóng chim qua. Khách đi nghìn dặm. Lìa xa nẻo sơn hà. Đường tu gian khổ. Chướng ngại trải hằng sa. Nghịch thuận duyên ma khảo. Thương ghét nợ oan gia. Khá thương kham nhẫn cõi ta bà. Khổ.

Bền Lâu Không Gián Đoạn

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Xuân Phú

Nắng lại mưa qua chìm nổi vui buồn. Phù thế thương thân người lưu lạc. Nhớ thuở còn thơ cây cổ thụ bên nhà. Cùng trẻ nô đùa hát ca vang. Rồi hỏi Hoàng Mai, tìm lối Liên Hoa. Tóc xanh vừa điểm bạc mái đầu. Một nén tâm.

Đoạn Tuyệt Phiền Não

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Lan Phương

Thanh sắc tài danh thế lợi trêu. Bể trần chìm nổi kiếp vô liêu. Giai nhân kiệt sĩ chừ đâu vắng. Dấu sử nghìn xưa để hận nhiều. Hươu Tần tranh đuổi khắp giang sơn. Cỏ xót mây thương cuộc thảm tàn. Lầu Hán vui trăng ai đó.

Dự Bị Lúc Lâm Chung

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Trang Mỹ Dung

Bên đường xe tang buồn đi qua. Chiều xuống mộ hoang sương trăng tà. Thương đời vô thường trôi nhanh quá. Người đi rồi lại đến phiên ta. Nghìn xưa xa vời trong mông lung. Tài hoa tan biến nơi vô cùng. Luân hồi không cầu.

Dứt Trừ Lòng Nghi

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Bonneur Trinh

Niềm tin là bước đạo sơ nguyên. Mà nỗi trần ai lắm sự duyên. Thoạt tưởng sen lành say cõi tịnh. Lại nghe mai đẹp mến non thiền. Bồ đề gieo khéo nguyền viên giác. Không hữu còn thương chấp nhị biên. Tín đức ví bền như hạnh.

Hành Trì Cho Thiết Thật

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Hương Giang

Lặng nhìn ra chốn tỉnh lâu. Chốn tỉnh lâu, tỉnh lâu. Thấy trăng tròn là trăng sáng. Lắng nghe gió thoảng canh thâu. Lắng nghe gió thoảng canh thâu. Bát nhã hương lòng nhẹ, hương lòng nhẹ đưa. Tinh tấn niệm Phật Di Đà. Tinh.

Khắc Kỳ Cầu Chứng Nghiệm

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Quang Minh

Thân như bọt, bể thương tang. Chìm nổi kiếp luân hồi mênh mang. Dưới ánh trăng suy cạn khoảng đêm tàn. Chỉ nương Vô Lượng Quang. ĐK: Trời niệm tâm, núi kiên tâm. Vọng tình xin cách tuyệt từ đây. Dần dà khó thể nhập Liên.

Quyết Định Nguyện Vãng Sanh

Tác giả: La Tuấn Dzũng & Thích Thiền Tâm

Ca sỹ thể hiện: Quang Minh; Hương Giang

Nam: Sân lan trời ngã bóng chiều. Cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. Nữ: Tranh đời dệt mộng vẩn vơ. Say đua danh lợi mê mờ sắc thanh. Nam: Cánh bèo sóng vỗ lênh đênh. Tại ai hay cũng gây nên bởi mình. Nữ: Bể trần là mấy.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thích Thiền Tâm