Có

Tác giả: Trần Phác - Công Tử Út

Buồn... Viết chơi.... .............. Có .................... Có hạnh phúc….hay không. Khi lòng đau...như cắt. Có những dòng... nước mắt. Chảy ngược vào... trong tim. Có khi chỉ ngồi im. Rồi một mình...