How Can You Be Sure

Tác giả: Radiohead
Seen all the good things and bad
Running down the hill
All so battered and brought to the ground
I am hungry again
I am drunk again
With all the money I owe to my friends.

And when I'm like this
How can you be smiling, singing?
How can you be sure?
How can you be sure?

If you walk out the door
Will I see you again?
If so much of me lies in your eyes
I am hungry again
I am drunk again
With all the money I owe to my friends.

When I'm like this
How can you be smiling, singing?
How can you be sure I don't want you?
How can you be sure I don't want you?
How can you be sure I don't want you?
How can you be sure I don't want you?

I don't want you, I don't want you anymore
I don't want you, I don't want you anymore.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 165 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4