2+2+5

Tác giả: Nhạc Ngoại
(We're on. Thats a nice way to start Jonny)

Are you such a dreamer
To put the world to rights
I'll stay home forever
Where two and two always makes a five.

I'll lay down the tracks
Sandbag and hide
January has April showers
And two and two always makes a five.

It's the devil's way now
There is no way out
You can scream and you can shout
It is too late now.

Because you're not there
Payin' attention
Payin' attention
Payin' attention
Payin' attention.

yeah I feel it, I needed attention
Payin' attention
Payin' attention
Payin' attention. [x3]

I try to sing along
But the music's all wrong
Cos I'm not
Cos I'm not
I'll swallow up flies?

But like flies the bugs keep coming back
But I'm not
Oh hail to the thief
Oh hail to the thief
But I'm not
But I'm not
But I'm not
But I'm not.

Don't question my authority or put me in the box
Cos I'm not
Cos I'm not
Oh go up to the king, and the sky is falling in
But it's not
But it's not
Maybe not
Maybe not.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 77 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4