Tương Tư Khúc

Tác giả: Nhạc Phạm Cao Tùng, thơ Đan Phụng

Nhớ sông núi bạc mái đầu. Nhờ mây cậy gió chở sầu tương tư. Từng giọt nhớ, mưa Thu reo rắc. Ngoài hiên Thu gió hắt hiu buông. Trông về cố quận thê lương. Nhớ người đi biệt ngàn phương mịt mờ. Tiếng quốc gọi ai hoài tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Cao Tùng