Safe From Harm

Tác giả: Will Young
Right out of my life
You could choose to live
Under purple skies
There's a powerin you.

Cause I can't find a way
Of feeling safe
And so I'm running away
And I don't understand
It's in your hands
And so I'm running away
I'm running away.

Your being cruel
Always hurting me
There's blood on your hands
That you can't see
And you got too many scars.

Cause I can't find
Of feeling safe
And so I'm running away
And I don't understand
And it's in your hands
And so I'm running away
And I can't find of feeling safe
And so I'm running away
And I don't understand
And it's in your hands
And so I'm running away
I'm running away
I'm running away.

Cause I can't find a way
Can't find a way
I can't find a way
Cause I can't find a way
I can't find a way
I can't find a way (to keep me safe from harm)
Cause I can't find a way
Can't find a way
I can't find a way (to keep me safe from harm)
Cause I can't find a way
Can't find a way
I can't find a way (to keep me safe)

I could run away.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 15 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4