Bạc Bẻo Tình Ơi

Tác giả: Trần Nhật Quang

Ca sỹ thể hiện: Trần Nhật Quang

Người sao bạc bẽo vô tình người ơi. Bỏ ta chết lặng một mình nơi đây. Đêm về nghe tiếng thở dài lòng đau thắt nghẹ từng ngày. Trời cao có thấu đắng cay đời tôi. Hãy nói đi em sao người bỏ đi. Anh lỗi lầm chi mà em như.

Tình Yêu Nhân Thế

Tác giả: Trần Nhật Quang

Ca sỹ thể hiện: Trần Nhật Quang; Tuyết Vân Hà

Cuộc đời có đó như không. Phận duyên đã hết thôi đừng có mong. Tình yêu chỉ đến chung lòng. Người ta đã bỏ tiếc trong làm gì. Đời người sống được bao lâu. Mà sao người nỡ gieo sầu nhau. Để rồi người khác khổ đau. Nhìn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Nhật Quang