I Give It To You

Tác giả: Nhạc Ngoại
Jesus Lord of Lords
I'm called to worship you
Never been here before
This is all brand new
I have stumbled
I have faltered
But i've never surrendered it all and said.

I give it to you
I give it to you
All my worries
All my burdens
I give it to you.

I've always been too ashamed
Too afraid to ask for help
I stood out in the pourin' rain
For days all by myself
Then I heard you callin' my name
You said don't worry
So Jesus I'm here today and.

I give it to you
I give it to you
Every heartbreak
Every mistake
I give it to you.

You still love me even though I
Turned away from you a thousand times.

I give it to you
I give it to you
All the glory
And all the praise
I give it to you.

I give it to you yeah
I give it to you.

Lord today my heart has changed
And I give it to you.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 95 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4