We Are Amway Việt Nam

Tác giả: Thơ : Thuý Oanh & Nhạc : Băng Lam

Ca sỹ thể hiện: Băng Lam; Thuỳ Linh

Hạt nắng lung linh rơi trên những con đường. Nhịp bước chân đi nghe sao rộn ràng. Cùng với ánh mắt ngời sáng yêu thương. Chúng ta chào nhau “we are amway”,“we are amway”. Ta đang bước đi trên con đường vui. Bạn ở phía.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nhạc : Băng Lam