Pipe Dreams

[Chorus:]
Don't sell me no pipe dreams
I wanna live with you through everything
Don't sell me no pipe dreams
I wanna live in a kaleidoscope
Don't sell me no pipe dreams
Wanna be the one to spin the wheel.

[Verse 1:]
I know that we can only give
When we have hope
I don't wanna live
Without any goals
Can't protect me from nothing
Can't save me from the truth
You can't even save me from
You.

[Chorus:]
So don't sell me no pipe dreams
I wanna feel the good and bad in everything
Even when it hurts, even when it hurts.

[Verse 2:]
I know that we can only give
When we got a little hope
But I don't like the burden
Of living with these ghosts
Yes I will hold my head high
When I walk in your parade
But I will always check my gait
I will always watch my gait.

[Bridge:]
Pipe dreams
Pipe dreams
Pipe dreams
Pipe dreams
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
Walk on, walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
Walk on, walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
Walk on, walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
If I can't really know you, I'd rather walk on
Walk on, walk on.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 53 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4