Hương Tình Mùa Thu

Tác giả: Nhạc Bùi Quang Ân, thơ Trần Lê Phượng Loan

Ca sỹ thể hiện: Thùy Dương

Anh có nghe mùa thu đang tình tự? Khi mây buông rèm hôn đỉnh núi cao. Khi heo may ôm hôn lá xạc xào. Khi nắng hanh vàng hôn lên mặt đất. Anh có nghe mùa thu trong gió lộng? Khi hương tình được thổi khắp nhân gian. Để.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Trần Lê Phượng Loan (Thơ)