Thunder Clatter

Tác giả: Nhạc Ngoại
I see you hidden in the night I found you
I see you separate from the others
Bent crooked in the light around you
Bathing in the sight of the others.

I couldn't say what I was thinking
My heart shrinking
Two sad sparks blinking in the sun
Wait one minute
I had to listen for it
It was hidden in the fall
Hidden in the fall
Waiting on love to call
Hidden in the fall.

I met you in the dead of winter
I stood stranded in the water
Dug deeper than a crooked splinter
I turned away from all the others.

I couldn't say what I was thinking
My heart shrinking
Two sad sparks blinking in the sun
Wait one minute
I had to listen for it
It was hidden in the fall
Hidden in the fall
Waiting on love to call
Hidden in the fall.

Sad hopes I'd hidden under
Tangled inside of me
You spoke like broken thunder
Deep into the center of me.

I couldn't say what I was thinking
My heart shrinking
Two sad sparks blinking in the sun
Wait one minute
I had to listen for it
It was hidden in the fall
Hidden in the fall
Waiting on love to call
Hidden in the fall.

I hear it call in the center of it all
You're the love of my life, the love of my life
I hear it all in the center of my heart
You're the love of my life, the love of my life
I hear it call in the center of it all
You're the love of my life, the love of my life
I hear it all in the center of my heart
You're the love of my life, the love of my life.
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 58 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4