Watercolor Eyes

Tác giả: Lana Del Rey & Nasri
[Verse 1]
Why're you always doing that?
Breaking up with me, then making up
Just to make me mad

[Refrain]
I think that you taste like rock candy
Sweet like beaches, leave me all sandy
Why do you leave me with watercolor eyes?
Young love don't always lasts forever
Wild horses can't keep us together
So what if you taste just like heaven?
That don't make it right
Hot summer and cold watermelon
Your love stings like blood and a lemon
Why do you leave me with watercolor eyеs?

[Chorus]
Watercolor eyes
Watеrcolor eyes
Watercolor eyes
That don't make it right

[Verse 2]
Why're you always doing that?
Playing guitar while I'm sleeping
Acting like a brat

[Refrain]
I think that you're sweet like rock candy
Warm like beaches that leave me sandy
Why do you leave me with watercolor eyes?
Young love don't always lasts forever
Wild horses can't keep us together
So what if you taste just like heaven?
That don't make it right
Hot summer and cold watermelon
Your love stings like blood and a lemon
Why do you leave me with watercolor eyes?

[Chorus]
Watercolor eyes
Watercolor eyes
Watercolor eyes
That don't make it right
Watercolor eyes
Watercolor eyes
Watercolor eyes
That don't make it right

[Outro]
Why're you always doing that?
Breaking up with me, then making up
Just to make me mad
Oh-ho
He-hey
Why?
That don't make it right
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 71 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4