Let It Be Me

Tác giả: Nhạc Ngoại
[Verse 1]
Wait, don't speak
Don't wanna hear all your warnings
Don't care what happened before me
Wait, don't leave
Nothing that's easy is worth it
Nothing that's worth it is perfect, yeah

[Pre-Chorus]
I been thinkin' to myself, to myself
I want you all to myself, no one else
Even if it gives me hell, baby
I would take it all for ya

[Chorus]
If you're gonna hurt someone, then let it be me
If you're gonna break my heart, I'm ready to bleed
Even if it kills me, oh, I'm begging you, please
If you're gonna hurt someone, then let it be me
Oh, let it be me

[Post-Chorus]
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Let it, let it be me
Oh, let it be me
Let it, let it be me
Oh, let it be me

[Verse 2]
If we fall, then you can blame it all on me
Don't have to tell me you're sorry
It's your call whether you leave or you take me
I'm still gonna want you like crazy, yeah

[Pre-Chorus]
I been thinkin' to myself, to myself
I want you all to myself, no one else
Even if it gives me hell, baby
I would take it all for ya

[Chorus]
If you're gonna hurt someone, then let it be me
If you're gonna break my heart, I'm ready to bleed
Even if it kills me, oh, I'm begging you, please
If you're gonna hurt someone, then let it be me
Oh, let it be me

[Post-Chorus]
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Let it, let it be me
Oh, let it be me
Let it, let it be me
Oh, let it be me

[Pre-Chorus]
I been thinkin' to myself
I want you and no one else, oh-whoa
Even if it gives me hell, baby
I would take it all for you

[Chorus]
If you're gonna hurt someone, then let it be me (Woo!)
Ooh, if you're gonna break my heart, I'm ready to bleed (Ooh)
Even if it kills me, oh, I'm begging you, please (I'm begging you, please)
If you're gonna hurt someone, then let it be me
Oh, let it be me, me, me
Oh, let it be me

[Post-Chorus]
Let it, let it be me
Let it be me, me, me
Oh, let it be me
Let it, let it be me
Oh, let it be me
Let it, let it be me (Oh)
Oh, let it be me
Me, me, me
Let it, let it be me, yeah
Oh, let it be me

[Outro]
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Oh, let it be me
Oh, let it be me
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 83 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4