Let's Get Back To Me And You

Tác giả: Nhạc Ngoại
I'm always on the road, you're always all alone
And I'm not always there when I'm at home
But I'm ready for a little change
I'm ready to accept some blame
So let's back up to yesterday Let's get back in love
Back to dreamin' of all those little things we used to do
Let's start holdin' hands
Let's start makin' plans, honey
Let's get back to me and you It's not like it was when we fell in love
When all we had was enough
Well, I don't like the blues
I like love that's true, honey
Let's get back to me and you Let's get back in love
Back to dreamin' of
All those little things we used to do
Let's start holdin' hands
Let's start makin' plans, honey
Let's get back to me and you Let's get back in love
Back to dreamin' of
All those little things we used to do
Let's start holdin' hands
Let's start makin' plans, honey
Let's get back to me and you Yeah let's get back in love
Back to dreamin' of
All those little things we used to do
Let's start holdin' hands
Let's start makin' plans, honey
Let's get back to me and you
Well honey, let's get on back to me and you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 61 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4