Little Things

Tác giả: Nhạc Ngoại
I said a shoo be do be do be
I mean a ru be do be do be
I mean a do be do be do be
That's how you make me feel

3 little words that you say to me
Everything you do is incredibly amazing
In every single way-ay, yeah
3 little words you whisper in my ear
3 things you say when I'm in fear
Don't worry, don't run
Cos I, Cos I am here

[Chorus]
Shoo be do be do believe this
It's as simple as our first kiss
Ru be do be do believe me now
It's the little things that
Shoo be do be do believe this
It's as simple as our first kiss
Ru be do be do believe me now
It's the little things that count

Sweet little things like opening the door
Loving little things no one's done before
These little things make me love you more
Crazy little things only you can do
Like making me smile when I don't want to
You are the one guy, the one guy
I never wanna lose

[Chorus]
Shoo be do be do believe this
It's as simple as our first kiss
Ru be do be do believe me now
It's the little things that
Shoo be do be do believe this
It's as simple as our first kiss
Ru be do be do believe me now
It's the little things

And you take my hand
And we run away
And we dance in the moonlight
And kiss in the rain
And you make me smile
All the time
And the little things you do
Make me glad that you are mine

[Chorus]
Shoo be do be do believe this
It's as simple as our first kiss
Ru be do be do believe me now
It's the little things that
Shoo be do be do believe this
It's as simple as our first kiss
Ru be do be do believe me now
It's the little things that count

I said a shoo be do be do be
I mean a ru be do be do be
That's how you make me feel
I said a shoo be do be do be
I mean a ru be ru be ru be do
I said I do be do be do
I do, I do love you
  • Nghe nhạc
Hát karaoke Các câu hỏi thường gặp về chức năng Hát Karaoke
Bài hát này chưa có karaoke.
Muốn đăng video của bạn? Đóng góp video

Ý KIẾN BÌNH LUẬN

Người đăng: Đại Q Nguyễn
Bài này đã được xem 61 lần.
  • Hình số:
  • 1
  • |
  • 2
  • |
  • 3
  • |
  • 4