Người Ở Đừng Về

Tác giả: Dân Ca Quan Họ

Người ơi! Người ởi đừng về. Người ơi! Người ởi đừng về. Người về em vần (í i ì i). Có mấy khóc i thầm. Đôi bên là bên song như vạt áo. Mà này cũng có a ướt đầm. Ướt đầm như mưa. Người ơi! Người ởi đừng về. Người về em vẫn.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Dân Ca Quan Họ