Mãi Gọi Tên

Tác giả: Cao Kiến Văn

Thời gian thấm thoát trôi bao năm rồi. Mà cứ ngỡ như một giấc mơ. Tình ta khi ấy cũng đã vuông tròn. Mà giờ đây là con số không. Tại sao số kiếp sẻ chia con đường. Lòng đau đớn khi nhìn thấy nhau. Sao em bỏ ra đi, quên.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Cao Kiến Văn